آموزش فنون پژوهش و تحقیق

مقالات مدیر سایت

برای دیدن مقالات مدیر سایت  روی هر مقاله کلیک نمایید

عنوان مقاله: بررسی شتاب کاری الکترونیکی در کشورهای نیمه توسعه یافته، با تاکید بر موانع، فرصت ها و چالش ها

عنوان مقاله:اثربخشی امید درمانی گروهی بر افزایش امید به زندگی در مبتلایان به ویروسHIV

عنوان مقاله:تحلیلی بر روش شناسی و یافته های پژوهشهای انجام شده در زمینه کارآفرینی و ویژگیهای کارآفرینان

عنوان مقاله:جستاری بر فرایند استانداردنویسی در نظام آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان مقاله:ارزشیابی کیفیت دوره های مرکز آموزش مهارتهای پیشرفتۀ ارم مشهد : کاربست الگوی درونداد،فرآیند، برونداد ( IPO)

عنوان مقاله:ارزشیابی اثربخشی آموزشی دوره روشهای نوین تدریس مربیان آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهر مشهد

عنوان مقاله:بررسی میزان فرسودگی کاری مشاوران و مددکاران اجتماعی شاغل در کلانتریهای شهر مشهد

مقالات مدیر سایت on تیر ۲۴, ۱۳۹۴ rated 3.9 of 5

نظرات