خانه / مطالب خواندنی / مقالات و کارهای پژوهشی مدیر سایت

مقالات و کارهای پژوهشی مدیر سایت

images

۱- عنوان مقاله: ارزشیابی اثربخشی  آموزشی دوره  روشهای نوین تدریس مربیان آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهر مشهد

نام و نام خانوادگی نویسنده اول: صغری حسینی قصر

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم: مرتضی علیزاده

 چکیده

پژوهش موجود در نظر دارد با توجه به یکی از انواع الگوهای ارزشیابی اثربخشی از دوره های آموزشی که به عنوان یک الگوی نسبتاجامع که به فرایند آموزش از نگاه سیستمی  و زنجیره وار می نگرد، به ارزشیابی اثربخشی دوره روشهای نوین تدریس ویژه مربیان آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای کشور بپردازد. الگوی مورد نظر، مدل چهار وجهی ارزشیابی اثربخشی آموزشی کرک پاتریک می باشد که ارزشیابی موجود بر اساس سه سطح اول این الگو انجام شده است. هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی دوره های روشهای نوین تدریس ، جهت ارتقای سطح آموزشهای موجود در نظام فنی و حرفه ای کشور می باشد که در صورت عدم اثربخشی دوره، از هدر رفت سرمایه و انرژی در سازمان فنی و حرفه ای کشور جلوگیری به عمل آمده و یا به  اصلاح و بازنگری آموزشهای مربوطه پرداخته  شود. همچنین در صورت اثر بخش بودن دوره  برگزاری دوره های آموزشی جهت مربیان می تواند استمرار داشته باشد تا با بهترین مدلهای آموزشی و تدریس آشنا شوند. این تحقیق از بعد هدف کاربردی و از جمله تحقیقات توصیفی پیمایشى از نوع تحقیقات طولی است. جامعه آمارى تحقیق متشکل از مربیان آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهر مشهد می باشند که به صورت نمونه گیری غیر احتمالی و هدفمند یک گروه ۱۰ نفره شامل۴ زن و ۶ مرد که جهت گدراندن  در یک دوره حضور داشتند انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند.  در این پژوهش جهت ارزیابی سطوح مورد نظر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است ، که یافته ها نشان می دهدواکنش مثبت شرکت کنندگان در ابتدای دوره همچنان در حین و پس از اجرای دوره حفظ شده و حتی افزایش یافته و از سطح خوب به سطح خیلی خوب رسیده است، همچنین سطح یادگیری شرکت کنندگان پس از شرکت در دوره افزایش یافته و درمجموع نشان دهنده میزان بالای اثربخشی دوره روشهای نوین تدریس و کفایت مطلوب برنامه درسی اجرا شده در بحث انتقال یادگیریها وتسهیل انطباق مربیان با محیط کار می باشد .

کلمات واژگان:ارزشیابی اثربخشی آموزشی، الگوی کرک پاتریک، روشهای نوین تدریس، سازمان فنی و حرفه ای .


درباره‌ی admin

همچنین ببینید

سر کلاس بموقع شوخ طبع باشید

سر کلاس بموقع شوخ طبع باشید روش تدریس و چگونگی برقراری ارتباط با دانش آموزان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *