آموزش فنون پژوهش و تحقیق

منابع تدریس

منابع تدریس

جهت دریافت جزوات کلاس روش تدریس روی هر قسمت کلیک نمایید.

فایل طرح درس

فایل روشهای تدریس

فایل سنجش و اندازه گیری

فایل آشنایی با وسایل کمک آموزشی

پاورپوینتهای کلاس روش تدریس

پاورپوینت طرح درس
پاورپوینت روشهای تدریس

پاورپوینت سنجش و اندازه گیری

پاورپوینت آشنایی با وسایل کمک آموزشی

 

 

 

نظرات