آموزش فنون پژوهش و تحقیق

پاور پوینت آموزش مقدماتی ساخت پاور پوینت

پاور پوینت آموزش مقدماتی ساخت پاور پوینت

مهم ترین اصل در اداره کلاس درس بی شک جلب توجه متربیان است . روش های مختلفی پیشنهاد می شود که امروزی ترین روش استفاده از ابزار کمک آموزشی است . یکی از پر کاربردترین این ابزار استفاده از پاورپوینت است .

شما می توانید با تهیه یک پاورپوینت زیبا هم در کلاس درس توجه متربی را جلب نمایید و هم برای بازخوانی دروس در منزل وی را تشویق به استفاده از پاور پوینت نمایید.

شما می توانید با ملاحظه این پاور پوینت یک مطالعه بصری ، حسی داشته باشید .

دانلود پاور پوینت

نظرات